Çerez Politikası

[•] ("Sonkullan”) olarak; kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliği en önemli önceliklerimiz arasındadır. Bu kapsamda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun ("KVKK”) 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

Sonkullan’a ait olan www.sonkullan.com uzantılı internet sitesi, çerez kullanan bir web sitesidir. Çerez; bir internet sayfası ziyaret edildiğinde kullanıcılara ilişkin birtakım bilgilerin kullanıcıların terminal cihazlarında depolanmasına izin veren düşük boyutlu zengin metin biçimli text formatlarıdır.

İşbu Çerezlere Yönelik Aydınlatma Metni’nin amacı,  www.sonkullan.com uzantılı internet sitemizde kullanılan çerezlerin terminal cihazlarınıza yerleştirilmesi aracılığıyla otomatik yolla elde edilen kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak, hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımız ve bu çerezleri nasıl yönetebileceğiniz hakkında sizlere bilgi vermektir.

Çerezler (Cookies)

 Sonkullan web sitesini ziyaretiniz sırasında çerez olarak isimlendirilen, bilgisayar ve işletim sistemlerinin sizi otomatik olarak tanımalarını sağlayan, bu yöntemle daha önce sitemize yapılan ziyaretlerde ve alınan hizmetlerde elde edilen bilgiler kullanılmaktadır.  Sonkullan web sitesini açtığınızda, terminalinize çerez yerleştirilir, böylece sitemizi ziyaret ederken tercihlerinizi kaydetmeniz sağlanarak çevrim içi tecrübeniz gelişecektir. Çerezler, sizinle irtibata geçilmesi adına herhangi bir kişisel bilgi iletmez, aynı zamanda cihazınızdan herhangi bir bilgi de aktarmaz. Çerezler, gezintiniz sırasında cihazınızda bulunan internet tarayıcınız (Chrome, Firefox, Safari, Edge vb. gibi) ile Sonkullan bünyesindeki internet sitesi sunucuları arasında kurulan iletişim vasıtasıyla gönderilmektedir.

Çerezleri Kullanmamızın Hukuki Sebepleri

Sonkullan, KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen sebeplerle hukuka uygunluk sebeplerine dayanarak çerezler vasıtasıyla kişisel verilerinizi işleyebilecektir.

Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması nedeniyle Sonkullan’ın sunduğu hizmetlerden yararlanmanız için zorunlu tanımlama çerezleri kullanılabilecektir. Bu hususta sözleşmenin kurulması ile ilgili temel işlevler yerine getirilir.

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemek zorunluysa, bu kapsamda çerezlerle işlenen kişisel veriler, hukuki bir ihtilaf olması ya da kamu kurumlarının bilgi talebinde bulunması halinde hukuk ve dava işlerinin yürütülmesi kapsamında kullanılabilecektir.

Temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak; platformun performansının ve işlevselliğinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi, platformun kullanım kolaylığının sağlanması çerçevesinde kullanılabilecektir.

Açık rızanız bulunması durumunda pazarlama/hedefleme çerezleri kullanılabilecektir. Performans Tanımlama Çerezleri, Hedefleme Amaçlı Tanımlama Çerezleri ve İşlevsel Tanımlama Çerezleri alışveriş deneyiminizi iyileştirmeyi hedefler, bu kapsamda size özel tanıtım yapılarak, promosyon ve pazarlama teklifleri sunulabilir, müşteri memnuniyetinin arttırımını sağlar.

 Sonkullan Web Sitemizde Hangi Tip Çerezleri Kullanıyoruz?

Çerez İsmi

Çerez Amacı

Servis Sağlayıcı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çerezler İle İşlenen Kişisel Veriler

Kimlik (isim, soy isim, doğum tarihi vb.) ve iletişim (adres, e-posta adresi, telefon, IP, konum vb.) bilgileriniz tarafımızca, çerezler (cookies) vasıtasıyla, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle ve bazen de analitik sağlayıcılar, reklam ağları, arama bilgi sağlayıcıları, teknoloji sağlayıcıları gibi üçüncü taraflardan elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak ve güncellenerek, aramızdaki hizmet ve sözleşme ilişkisi çerçevesinde ve süresince, meşru menfaat işleme şartına dayanılarak işlenecektir.

Çerezleri Kullanma Amaçlarımız

Çerezler;

       Web Sitesinin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek,

       Web Sitesini analiz etmek ve performansını arttırmak,

       Web Site’nin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak,

       Kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek, amaçlarıyla kullanılacaktır.

Kişisel Verilerin Aktarılması

 Sonkullan, çerezler vasıtasıyla topladığı verileri hizmetlerinin size özelleştirilerek geliştirilmesi, çerez tercihlerinize uygun olarak çerez yönetimi sürecinin yürütülmesi amacıyla bu verileri tedarikçileri ve hizmet sağlayıcılarıyla paylaşabilecektir. Kişisel verilerin aktarılmasında, veri minimazyonu ilkesine uyumlu bir şekilde gerekli teknik ve idari önlemleri alacaktır.

Çerez Kullanımını Kontrol Edebilirsiniz!

 Sonkullan web sitesini ziyaret ettiğinizde karşınıza çıkan çerez duvarındaki “Ayarlar” butonuna bastığınızda karşılaştığınız “Onay Tercihlerini Yönet” kısmından, çerez yönetim panelindeki butonları tercihinize göre açık veya kapalı konuma getirerek çerez tercihlerinizi yönetebilirsiniz.

Zorunlu çerezlerin kullanımı sitemizin çalışması için elzem olduğundan bu çerez türünü yönetebilme imkanınız bulunmamaktadır.

İlgili Kişi Olarak Haklarınız

Hak Sahibi olarak haklarınıza ilişkin taleplerinizi [•]adresine yazılı ve ıslak imzalı olarak iletebilirsiniz.  Sonkullan, talebin niteliğine göre, talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.